Τηλέφωνο: 2297027500
Φανερωμένης 11 - Αίγινα 18010
Επικοινωνία